Fotogalerie

Naše výroba je osazena rámovou litinovou pilou RG71 Královopolská s možností pořezu délek kulatiny od dvou do patnácti metrů a průměrem kmene 70 cm. K pořezu používáme chromované pily pro dosažení co nejrovnějšího povrchu řezu.

Boční řezivo je zpracováváno na omítací pile a dále dle požadavků zákazníka zakracováno na potřebné délky, popřípadě hoblováno.

Naše řezivo je opatřeno CERTIFIKÁTEM SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 1393-CPR-0160 konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (dle normy EN 14081-1+A1) vydaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha.

Jsme vybaveni impregnační vanou. Zde provádíme ošetření řeziva přípravkem BOCHEMIT QB.

Výrobek splňuje požadavky ČSN EN 14081-1+A1

V okolí Zlaté Olešnice též zajišťujeme lesní práce včetně těžby,prořezávek,výsadby a výkupu kulatiny.